บริษัท ชีปลิงค์ จำกัด เริ่มให้บริการทางด้าน Internet Solutions ( Web Hosting , Dedicated Servers , Colocation Server ) มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ให้บริการด้านเว็บโฮสติ้ง อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ และ แอพพลิเคชั่นส์เซิร์ฟเวอร์ ให้แก่บริษัทและองค์กร มากกว่า 2,000 เว็บไซต์ โดยมีลูกค้าทั้งใน และ ต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2551 ทางบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการ โดยจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่1 ( ISP ) และ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทดาต้าเซ็นเตอร์ ( Internet Datacenter ) เพื่อให้สามารถครอบคลุมบริการธุรกิจต่างๆ ได้อย่างครบวงจรโดยทีมงานระดับมืออาชีพทางด้านต่างๆ ตั้งแต่การให้บริการการจดโดเมนเนม บริการเว็บโฮสติ้ง บริการรับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์เช่า บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท และ การให้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ท บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ท และบริการโซลูชั่นส์ทางธุรกิจอีกมายมาย

จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงให้บริการภายใต้แนวคิดที่ว่า
“Everyone Can Link” โดยมุ่งเน้นการบริการที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และ สร้างสรรพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถลดภาระ และ ลดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการด้านไอที

COPY RIGHT 2008 SHEEPLINK CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED   | NETWORK STATUS |